جمعه 08 بهمن 1400 - 11:45

اطلاعیه
  • تيم ملي هاپکيدو کرواسي و ايــران جام دوستي رفت و برگشت برگزار خواهند کرد.

�������������� ���������� ����

محمدرضا ايـزديار

رئيس کميته هاپکـيدو استان گيـلان
-
gilan@hapkido.ir
-
01333750305
رشت بلوار خرمشهر آکادمي مرکزي
مسعـود طالبــي

رئيس کميته هاپکـيدو استان خــراسان رضوي
-
khorasan@hapkido.ir
-
-
تربت جام- فرهنگيان-فاز2.مفتح 3-پلاک10
فـرهاد روستازاده

رئيس کميته هاپکـيدو استان قــزوين
-
Ghazvin@hapkido.ir
-
-
قزوين- شهرک صنعتي البرز
محمد خانتبار

رئيس کميته هاپکـيدو استان مازنـدران
09117130233
Mazandaran@hapkido.ir
www.hapkido.ir
01143235580
آمل -بلوار بسيج- لاله 58
سـلام حضـرتي راد

رئيس کميته هاپکـيدو استان اردبيل
-
Ardebil@hapkido.ir
www.hapkido.ir
-
استاديوم تختي-سالن تخصصي رزمي شهيد سليم زاده
مجيد عمويي

رئيس کميته هاپکـيدو استان تهــران
-
Tehran@hapkido.ir
-
-
بين خيابان شريعتي و پاسداران - انتهاي خيابان ناطق نوري - ميدان قبا
عباس عــربي

رئيس کميته هاپکـيدو استان سمنان
-
semnan@hapkido.ir
www.hapkido.ir
0
سمنان
سارا حيدري ميرحسيني

سـرپرست کميته هاپکـيدو استان البرز
-
Alborz@hapkido.ir
www.hapkido.ir
-
مهرشهر- فاز 5 - باشگاه شهداي تختي
محمد احسان وکيلي

سـرپرست کميته هاپکـيدو استان قـم
-
qom@hapkido.ir
www.hapkido.ir
-
قم ، مدرس - کوچه1 بوستان شهيدان محمودآبادي
سيد مهدي ميـراب زاده قناد

سرپرست کميته هاپکـيدو استان يـزد
.
yazd@hapkido.ir
www.hapkido.ir
0
يزد
برو به بالا