گزارش تصويري عملکرد از پنجمين دوره کارگاه آموزشي بين المللي هاپکـيدو

تاریخ ارسال :1395/06/29     زمان ارسال: 01:12:31 تعداد بازدید: 1949

کميته هاپکيدو WHC پنجمين دوره استاژ فني،داوري و مـربيگري بين المللي خود را با مجوز .......

گزارش تصويري عملکرد از پنجمين دوره کارگاه آموزشي بين المللي هاپکـيدو