5 بهمن اولين دوره مسابقات هاپکيدو WHC بانوان در مازندران

تاریخ ارسال :1396/11/03     زمان ارسال: 11:43:06 تعداد بازدید: 452

اولين دوره مسابقات هاپکيدو WHC بانوان در سطح استان مازندران روز پنج شنبه 5 بهمن به ميزباني شهرستان آمل برگزار خواهد شد.

5 بهمن اولين دوره مسابقات هاپکيدو  WHC بانوان در مازندران

اولين دوره مسابقات هاپکيدو  WHC بانوان در سطح استان مازندران روز پنج شنبه 5 بهمن به ميزباني شهرستان آمل برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي کميته هاپکيدو WHC  کشور،اين رقابتها با نام جام "معراج" در سالن "حنين" واقع در سه را آهنگر کلا شهرستان آمل برگزار مي شود.