گيلاني ها جام قهرماني 1401 را در خانه حفظ کردند.

تاریخ ارسال :1401/12/14     زمان ارسال: 12:30:21 تعداد بازدید: 826

-

گيلاني ها جام قهرماني 1401 را در خانه حفظ کردند.
بيست و پنجمين دوره مسابقات هاپکـيدو WHC قهرماني کشور در دو بخش بانوان و آقايان در استان گيلان برگزار گرديد.اين دوره از رقابتها در بخش بانوان با حضور 136 ورزشکار در بخش کيوروگي (مبارزه) و 56 ورزشکار در بخش هوشين سول (دفاع شخصي -هنرهاي فردي) به مدت 2 روز در سالن آتش نشاني شهرداري رشت به مدت 2 روز (4و5 اسفند 1401) برگزار گرديد و در پايان تيم هاي گيلان،قزوين و مازندران به ترتيب عناوين اول تا سوم اين دوره از رقابتها را به خود اختصاص دادند.

همچنين بخش آقايان اين رقابتها روز شنبه 13 اسفند 1401 در مجموعه ورزشي 6000 نفره شهداي رشت با حضور 100 ورزشکار در بخش مبارزه و 68 ورزشکار در بخش هنرهاي فردي برگزار گرديد و در پايان تيم هاي گيلان،خراسان رضوي،مازندران به ترتيب عناوين اول تا سـوم اين رقابتها را بدست آوردند.

نتايج بخش بانوان

❇️ بخش مبارزه (کيوروگي) :

رده سني نونهالان  :
وزن 38_
🥇 عسل تشي   ( اول )
🥈 الهه مجيدي( دوم )
🥉 مهيا دولتي( سوم )
وزن 42-
🥇 حديث قاسمي( اول )
🥈 فاطمه سيري( دوم )
🥉 رها شاليکار ( سوم )
وزن 46-
🥇 مهديس مرادي( اول )
🥈 يسنا آقايي  ( دوم )
🥉 درينااسماعيل پور( سوم)
وزن 50-
🥇 يگانه چنگيز( اول )
🥈 بهاره رضايي ( دوم )
🥉 فاطيماغفاري اصل( سوم )

وزن 54-
🥇 نازنين زهرا مهفر( اول )
🥈 فاطمه عسگري فر( دوم )
🥉 مهديا خجسته نيا( سوم)
وزن 58-
🥇 مهديس زارع( اول )
🥈 مهديس متعارفي( دوم )
🥉 محنا حسين سرچقايي ( سوم
وزن 58
🥇 کوثر باقرزاده( اول )
🥈 فاطمه زهرا برزگر( دوم )
🥉 مليکا فردوسي ( سوم)
رده سني نوجوانان  :
وزن 46-
🥇 رکسانه بوشاسب( اول )
🥈 فاطمه يوسفي ( دوم )
🥉 هانيه شمسيني ( سوم  )
وزن 50-
🥇 بيتا شباهنگ ( اول )
🥈 نيلوفر قنبري( دوم )
🥉 کوثر برزگر( سوم )
وزن 54-
🥇 درسا سادات مرتضوي  ( اول )
🥈 هستي نوروزي( دوم )
🥉 فاطمه رحماني ( سوم  )
وزن 60_
🥇 حنانه متو( اول )
🥈 ثمر دولتي( دوم )
🥉 آرميتا رحماني ( سوم )
وزن 64_
🥇 فاطمه قديمي( اول )
🥈 فاطمه افشار( دوم )
🥉 بيتا اکبري( سوم)
وزن 68_
🥇 نرگس عيديلو( اول )
🥈 محدثه مجاهد ( دوم )
🥉 نرگس ابراهيمي( سوم)

وزن 72_
🥇 آيناز مباحي ( اول )
🥈 تينا مرادي( دوم )
🥉 سيده رقيه اطهري( سوم)
وزن 7
🥇 شيدا رضواني ( اول )
🥈 مريم عليزاده ( دوم )
🥉 زهرا سليمي ( سوم )
نتايج رده سني جوانان و بزرگسالان

❇️بخش مبارزه (کيوروگي ) :
رده سني جوانان  :
وزن 46_
🥇 زينب عمولر ( اول )
🥈 ياسمن خدمتگزار( دوم )
🥉 مهساندايي ( سوم )
وزن 53_
🥇 آرزو علي حسيني ( اول )
🥈 فاطمه خزايي( دوم )
🥉 فاطمه قاسمي( سوم )
وزن 62_
🥇 الناز رهنما( اول )
🥈 روژان احمدي ( دوم )
🥉 ندا جهاني ( سوم)
وزن 73
🥇 مليکا بهروزي فر( اول )
🥈 مهديه عبدي  ( دوم )
🥉 حديث زمردي( سوم )
رده سني بزرگسالان:
وزن 57_
🥇 آزيتا اميري( اول )
🥈 زهرا مورخ( دوم )
🥉 ويدا کريميان ( سوم)
وزن 67_
🥇 زهرا جوکار( اول )
🥈 مريم شاليکار( دوم )
🥉 مائده شجاعي( سوم )
❇️نتايج مسابقات بانوان در بخش هوشين سول  (دفاع شخصي):
نونهالان :
🥇 نازنين زهرا مهفر و ستايش رحيم خواه( اول )
🥈 پريسا نجم و فاطيما غفاري اصل( دوم )
🥉 مهديه خجسته نيا و هستي لاغرفيروزجاني ( سوم)
نوجوانان:
🥇 هستي نوروزي و ستايش رحيمي ( اول )
🥈 فاطمه يحيي تبار و زهرا عباسي ( دوم )
🥉 حنانه متو و يگانه غلامي( سوم)
جوانان:
🥇 الناز رهنما و دنيا مراد پور( اول )
🥈 غزال قرباني و حديثه زمردي( دوم )
🥉 زهرا قديمي و شقايق محمدپور ( سوم)
بزرگسالان:
🥇 زهرا جوکار درزي و مريم شاليکار ( اول )
🥈 محدثه محمدزاده نوري و محدثه کلهر( دوم )
🥉 مائده شجاعي و محدثه مهدوي( سوم)

نتايج کيوروگي (مبارزه ) بخش آقايان
رده سني نونهالان  :
وزن 37_
🥇 ابوالفضل يوسفي ( اول )
🥈 مهدي اصغري ملکشاه( دوم )
🥉 رضا بهروز( سوم )
وزن 45_
🥇 کيارش صالح زاده( اول )
🥈 محمد مهدي زرچيني ( دوم )
🥉 همايون گيتي پسند ( سوم )
وزن 49_
🥇 محمد پرهام يوسفي( اول )
🥈 امير مهدي باقري ( دوم )
🥉 هادي باصفا ( سوم)
وزن 53_
🥇 پرهام پولادي ( اول )
🥈 سيد مهدي حسيني  ( دوم )
🥉 سپهر عبادار( سوم )
وزن 57_
🥇 طاها خليلي ( اول )
🥈 ارشان هادي پور( دوم )
🥉 محمد رضا عباسي ( سوم)
وزن 61
🥇 ابوالفضل استيلاف ( اول )
🥈 امير رضا داداشي( دوم )
🥉 علي پايکوب ( سوم )
رده سني نوجوانان  :
وزن 49_
🥇 شروين ذوالفقاري ( اول )
🥈 امير حسام اسماعيل زاده  ( دوم )
🥉 حجت معصومي بايگي  ( سوم  )
وزن 53_
🥇 اسماعيل شقاقي  ( اول )
🥈 محمد جواد گنجي ( دوم )
🥉 محمد مهدي سليماني( سوم )
وزن 58_
🥇 سيد محمد طاها هاشمي ( اول )
🥈 حسين غلامي( دوم )
🥉 علي قادر( سوم  )
وزن 68_
🥇 حبيب اله فروتن( اول )
🥈 محمد اطمينان مغاني( دوم )
🥉 سيد حسين حسيني  ( سوم )
وزن 73_
🥇 امير حسين اردشير( اول )  
🥈 محمد سام برزگر( دوم )
🥉 سيد سبحان محصصي( سوم)
وزن 78
🥇 ميلاد قرباني( اول )
🥈 امير محمد عليزاده( دوم )
🥉 سيد علي اصغر ابراهيميان( سوم)
نتايج کيوروگي(مبارزه) بخش آقايان
رده سني جوانان  :
وزن 63_
🥇 عبدالرضا سميعي( اول )
🥈 علي بهرامي( دوم )
🥉 محسن خشنودي فر( سوم )
وزن 68_
🥇 محمد حسين ابراهيم زاده  ( اول )
🥈 حسن محموديان (دوم )
🥉 محمد آب سالان( سوم )
وزن 80_
🥇 هادي قاسم نيان( اول )
🥈 محمد حيدري( دوم )
🥉 ياسين شيرزاد( سوم)
رده سني بزرگسالان:
وزن 63_
🥇 محمد غيوري راد( اول )
🥈 محمد امين مسافر( دوم )
🥉 محمد حجت انصاري ( سوم)
وزن 80_
🥇 رهام آذلش( اول )
🥈 علي توسلي( دوم )
🥉 کيوان شهباز اوغلي( سوم )
نتايج مسابقات آقايان در بخش دفاع شخصي:
نونهالان :
🥇 کيارش صالح زاده و محمد پرهام يوسفي ( اول )
🥈 همايون گيتي پسند و طاها خليلي ( دوم )
🥉 پرهام پولادي و سيد مهدي حسيني  ( سوم)
نوجوانان:
🥇 شروين ذوالفقاري و سيد حسين حسيني  ( اول )
🥈 اسماعيل شقاقي و محمد سام برزگر ( دوم )
🥉 سيد امير علي کيايي و محمد رضا عباسي ( سوم)
جوانان:
🥇 عبدالرضا سميعي و ياسين شيرزاد (اول )
🥈 حجت معصومي و محمد اطمينان مغاني( دوم )

بزرگسالان:
🥇 محمد امين مسافر و رضا شجاعي( اول )
🥈 سجاد حسين زاده و محسن خشنودي فر( دوم )
🥉 ابوالفضل شهرکي و عيسي علي خواجه( سوم)

نتايج تيمي بخش بانوان
🥇 گيلان با 10 طلا و 8 نقره و 4 برنز ( اول )
🥈
قزوين با 8 طلا 8 نقره و 6 برنز دوم
🥉 مازندران 3 طلا 4 نقره و 9 برنز سوم
نتايجي تيمي بخش آقايان
🥇 گيلان با 9 طلا و 6 نقره و 8 برنز ( اول )
🥈 خراسان با 4 طلا و 3 نقره و 7 برنز (دوم )
🥉 مازندران با 3 طلاو 5 نقره و 2 برنز (سوم)