‍ گيلان قهرمان مسابقات هاپکيدو WHC مردان کشور شد

تاریخ ارسال :1397/06/15     زمان ارسال: 15:47:21 تعداد بازدید: 498

تيم گيلان بر بلنداي مسابقات هاپکيدو WHC قهرماني کشور مردان ايستاد.

‍ گيلان قهرمان مسابقات هاپکيدو WHC مردان کشور شد

تيم گيلان بر بلنداي مسابقات هاپکيدو WHC قهرماني کشور مردان ايستاد.
به گزارش روابط عمومي WHC کشور ، هجدهمين دوره مسابقات هاپکيدوWHC  قهرماني کشور انتخابي تيم منتخب کشور براي اعزام به مسابقات آسيايي و جهاني 2019 در بخش مردان درحالي ساعت 10 شب روز چهارشنبه 14 شهريور در سالن شهيد گوشه اي مشهد پايان يافت که تيم منتخب هاپکيدو استان گيلان  قهرماني اين رقابتها را ازآن خود کرد و تيمهاي خراسان رضوي و مازندران به ترتيب در جايگاه دوم و سوم ايستادند.
 هجدهمين دوره مسابقات هاپکيدو قهرماني کشور مردان و زنان  با حضور 14 تيم از استان هاي خراسان رضوي ، تهران، قزوين، مازندران ، گيلان ، اردبيل ، کرمانشاه ، همدان ، قم ، فارس ، سمنان  ، يزد ، کردستان و البرز به ميزباني استان خراسان رضوي از تاريخ 13 شهريور 97 شروع و تا 16 شهريور  ادامه خواهد يافت.