کميته هاپکيدو بهترينهاي مردان خود را شناخت

تاریخ ارسال :1395/12/15     زمان ارسال: 20:47:40 تعداد بازدید: 697

شانزدهمين دوره پيکارهاي قهرماني مردان کميته هاپکيدو WHC " جام باشگاههاي کشور"

کميته هاپکيدو بهترينهاي مردان خود را شناخت

شانزدهمين دوره پيکارهاي قهرماني مردان کميته هاپکيدو WHC " جام باشگاههاي کشور" با مجوز فدراسيون ورزشهاي رزمي توسط کميته برگزاري مسابقات انجمن هاپکيدو ايران با حضور 18 تيم و 188 ورزشکار در استايل کيوروگي (مبارزه) و35 ورزشکار در استايل هوشين سول (دفاع شخصي) به منظور انتخابي تيم منتخب هاپکيدو WHC کشور براي حضور در دومين دوره بازيهاي آسيايي هاپکيدو2017 ک به مدت 2 روز 13-  14 اسفند 95  در استان گيلان - شهرستان رشت با شکوه تر از سالهاي قبل برگزار گرديد.

نظم و انضباط و توانايي کيفي و فني اين دوره از مسابقات مورد توجه مسئولين ورزشي استان و کشور قرار گرفت.

در پايان اين رقابتها تيم آکادمي مرکزي انجمن هاپکيدو (گيلان) با 260 امتياز ، تيم مازندران  با 180 و تيم خراسان رضوي با 110 امتياز به ترتيب مقام اول تا سوم اين رقابتها را ازآن خود نمودند. همچنين تيم باشگاه ساوالان اردبيل و شهيد قاسمي قزوين  در جايگاه چهارم اين دوره از رقابتها ايستادند.