‍ نفرات برتر مسابقات هاپکيدو WHC قهرماني کشور مردان

تاریخ ارسال :1397/06/15     زمان ارسال: 16:07:43 تعداد بازدید: 1148

مسابقات هاپکيدو WHC قهرماني کشور مردان با قهرماني گيلان در مشهد به پايان رسيد.

‍ نفرات برتر مسابقات هاپکيدو WHC  قهرماني کشور مردان


مسابقات هاپکيدو WHC  قهرماني کشور مردان با قهرماني گيلان در مشهد به پايان رسيد.
 به گزارش روابط عمومي هاپکيدو WHC کشور، نفرات برتر رده هاي سني مختلف اين مسابقات به شرح زير است:

🥇🥈🥉 وزن 28- نونهالان 

1-شروين ذوالفقاري.گيلان
2-کيارش صالح زاده.خراسان
3-امير حسام اسماعيل زاده.قزوين و ياسين نوعي.گيلان.سوم مشترک

🥇🥈🥉وزن 32- نونهالان

1-اسماعيل شقاقي.گيلان
2-ابوالفضل عيسي زاده.قزوين
3-امير علي شکري.مازندران

وزن 36- نونهالان🥇🥈🥉

1-حسين عزيزي.قزوين
2-ابوالفضل احمدزاده.گيلان
3-محمد صوفي آبادي.سمنان

وزن 40- نونهالان🥇🥈🥉

1-اميرمحمد عليزاده.مازندران
2- برديا بامداد.گيلان
3-احسان جاقوري.خراسان 

وزن 50- نونهالان 🥇🥈🥉

1-مرتضي شوشتري.گيلان
2-عليرضا پاک نهاد.گيلان
3-سيد علي اکبر موسوي.خراسان

وزن 50 نونهالان 🥇🥈🥉

1-روزبه ظهيريان.گيلان
2-امير علي توکلي.گيلان
3-ابوالفضل اکبري.گيلان

وزن 40 -نوجوانان 🥇🥈🥉

1-علي ايزدي.خراسان
2.حبيب فروتن.همدان
3.محمد جواد ناجي.يزد و کاظم مرتضايي.خراسان.سوم مشترک

وزن 45- نوجوانان🥇🥈🥉

1.ماهان عباسي مقدم.گيلان
2.محسن نوروزي.خراسان
3.محمد زنگنه.خراسان

وزن 50-نوجوانان🥇🥈🥉

1.سيد طه کيايي.قزوين
2.محمد قلي زاده.گيلان
3.شايان شيباني کاشاني.کرمانشاه

وزن 55- نوجوانان🥇🥈🥉

1.هادي قاسم نيان.قزوين
2.محمد آب سالان.خراسان
3.محمد پلوا. خراسان

وزن 60- نوجوانان🥇🥈🥉

1.محمد معين ملک زاده.گيلان
2.ابوالفضل لطفي.خراسان
3.مامان عابديني نسب.سمنان

وزن 65-نوجوانان🥇🥈🥉

1.ارشان مير محمدي.گيلان
2.امير فتاح اسحاقي.خراسان
3.رضا صابر.مازندران

وزن 65 نوجوانان🥇🥈🥉

1.ارسلان حسين زاده.گيلان
2.عباس پايکوب.قزوين
3.ماني خالقي.قزوين

وزن 55- جوانان🥇🥈🥉

1.محمد رضا جلالي نيا.گيلان
2.ياسين مدني.مازندران
3.محسن خشنودي فر.يزد و محمد بار دل.خراسان سوم مشترک

وزن 60- جوانان 🥇🥈🥉

1.امير حسين رسولي.خراسان
2.عليرضا دادرس.گيلان
3.امير حسين قرباني.يزد و رهام آذلش. گيلان. سوم مشترک 

وزن 65- جوانان🥇🥈🥉

1.محمد رضا آذر نيوش.مازندران
2.عرفان عبدي.خراسان
3.علي محمدي.خراسان

وزن 70-جوانان🥇🥈🥉

1.سيد شايان نبي زاده.مازندران
2.مصطفي اسماعيلي.خراسان
3.محمد رضا قدمي.قزوين

وزن 75-جوانان🥇🥈🥉

1.علي عباسي.گيلان
2.سعيد قلي زاده.اردبيل 
3.امير مهران پور.خراسان

وزن 80- جوانان🥇🥈🥉

1.محمد طه اسحاقي.خراسان
2.عرفان شيرين بهادر.خراسان
3.محمد رضا محسني.مازندران

وزن 80 جوانان🥇🥈🥉

1.پارسا حيدري.گيلان
2.محمد جواد موسوي.مازندران
3.امير حسين روستازاده.قزوين

وزن 60-اميد🥇🥈🥉

1.محمد امين مسافر.گيلان
2.نيما عليپور.گيلان
3.عليرضا حدادي.خراسان

وزن 65- اميد🥇🥈🥉

1.رضا شجاعي.گيلان
2.محمد مراد زاده. کردستان
3.ابوالفضل خاکسار.مازندران

وزن 70- اميد🥇🥈🥉

1.علي خانتبار.مازندران
2.سهيل قاسمي.قزوين
3.عليرضا تيموري.خراسان

وزن 75- اميد🥇🥈🥉

1.علي حق پرست.گيلان
2.حسن دولو.خراسان
3.محمد ميرزايي.گيلان

وزن 80 اميد🥇🥈🥉

1.مصطفي يکتا.خراسان
2.يونس هاشم پور.گيلان
3.محمد سيد هاشمي.گيلان

وزن 60 - بزرگسال 🥇🥈🥉

1.محمد رضا غيوري راد.خراسان
2.محمد حجت انصاري.گيلان
3.مصطفي کاشي.سمنان

وزن 65- بزرگسال🥇🥈🥉  

1.سيد مصطفي ابراهيمي.گيلان
2.پدرام بهرامي.کردستان
3.حسين نظافت.خراسان

وزن 70 - بزرگسال🥇🥈🥉

1.آزاد ميکائيلي.کردستان
2.اميد رضا درويش خادم.سمنان
3.مصطفي رستم ياري.خراسان

وزن 75- بزرگسال🥇🥈🥉

1.داود قلندري.قزوين
2.کاظم پرستار.اردبيل
3.محمد رضا زماني.سمنان

وزن 80 - بزرگسال🥇🥈🥉

1.علي درخشان. خراسان
2.کيوان شهباز اوغلي. اردبيل
3.محسن روشني.قزوين 

وزن 80 بزرگسالان🥇🥈🥉

1.سيد عباس رشيد نبي زاده. مازندران
2.کامياب هدايتي. گيلان
3.آيت حيدري. خراسان و بهروز صحت احمد آباد.کردستان سوم مشترک
🇮🇷www.hapkido.ir🇮🇷
❇️ مسابقات دفاع شخصي

رده نونهالان 🥇🥈🥉

1.متين ابدالي و امير حسين مصطفي.خراسان
2.سيد حسين حسيني و سيد ماني موسوي.گيلان
3.محمد احسان جاقوري و توحيد کوکب زاده.خراسان

رده نوجوانان🥇🥈🥉

1.محسن نوروزي و محمد زنگنه.خراسان
2.امير حسين محمد نژاد و ابوالفضل احمد زاده.گيلان
3.حبيب فروتن و کيارش صالح زاده يزد

رده جوانان 🥇🥈🥉 

1.امير حسين رسولي و مصطفي اسماعيلي . خراسان
2.محمد نور الهي و مهدي محمدي .خراسان
3.محمد رضا جلالي نيا و عليرضا دادرس.گيلان

رده سني اميد🥇🥈🥉

1.علي خان تبار و سيد شايان نبي زاده.مازندران 
2.محمد امين مسافر و رضا شجاعي.گيلان
3.امير مهران پور و مصطفي يکتا.خراسان

رده سني بزرگسال🥇🥈🥉

1.يونس هاشم پور و محسن روشني.گيبان
2.علي خانتبار و مصطفي ابراهيمي.گيلان
3.حسين نظافت و آيت حيدري. خراسان و فرشيد نبي زاده و امير رضا جعفرزاده .مازندران