دوره بازآموزي مربيان هاپکيدو WHC برگزار شد

تاریخ ارسال :1403/04/05     زمان ارسال: 11:17:59 تعداد بازدید: 49

دوره بازآموزي سالانه مربيان هاپکيدو WHC به مدت 2 روز در آکادمي مرکزي سبک استان گيلان شهرستان رشت برگزار شد.

 دوره بازآموزي مربيان هاپکيدو WHC برگزار شد
به گزارش روابط عمومي کميته هاپکيدو W.H.C، اين دوره با هدف استاندارد سازي ، دانش افزايي فني بر اساس آخرين تحولات فني فدراسيون جهاني هاپکيدو با تدريس محمد رضا هاشم پور پاشاکي و خديجه لطفي ديلمي در دو بخش اقايان و بانوان به طور جداگانه، در تارخ 13 و 14 ارديبهشت 1403 در آکادمي مرکزي هاپکيدو برگزار گرديد.