برگزاري کارگاه آموزشي هاپکيدو WHCويژه بانوان تهراني

تاریخ ارسال :1396/11/03     زمان ارسال: 11:26:39 تعداد بازدید: 520

کارگاه آموزشي به منظور استاندارد سازي و آزمون ارتقاء سطح بانوان هاپکيدو WHC استان تهران با هماهنگي نمايندگي بانوان کميته هاپکيدو WHC استان تهران و هيات ورزشهاي رزمي شهرستان رباط کريم در دو نوبت صبح و عصر روز جمعه 29 ديماه 96 برگزار شد.

برگزاري کارگاه آموزشي هاپکيدو  WHCويژه بانوان تهراني

کارگاه آموزشي به منظور استاندارد سازي و آزمون ارتقاء سطح بانوان هاپکيدو WHC استان تهران با هماهنگي نمايندگي بانوان کميته هاپکيدو WHC استان تهران و هيات ورزشهاي رزمي شهرستان رباط کريم در دو نوبت صبح و عصر روز جمعه 29 ديماه 96 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي کميته هاپکيدو WHC  کشور، اين کارگاه آموزشي با تدريس استاد خديجه لطفي ديلمي "مسئول کميته فني  هاپکيدو بانوان کشور برگزار شد.

شهرستان رباط کريم علاوه بر مستعد بودن در زمينه ورزشهاي رزمي علي الخصوص هاپکيدو WHC تا کنون توانسته در چندين سال متوالي قهرماناني در سطح کشور،تيم ملي،آسيايي و جهاني در دو بخش آقايان و بانوان  تحويل جامعه ورزشي کشور نمايد و در بعد قهرماني و همگاني هاپکيدو WHC بسيار فعال بوده  که اين بخاطر زحمات مربي با اخلاق سابونيم "اعظم جعفرلي "نماينده کميته هاپکيدو WHC استان تهران دانست.