برگزاري دوره تمرين و آموزشي هاپکيدو WHC بصورت آنلاين

تاریخ ارسال :1399/01/25     زمان ارسال: 12:55:53 تعداد بازدید: 2429

کميته هاپکيدو WHC در راستاي "پويش در خانه بمانيم" در نظر دارد دوره تمرين و آموزشي اين رشته را بصورت آنلاين برگزار کند.

برگزاري دوره تمرين و آموزشي هاپکيدو WHC بصورت آنلاين

کميته هاپکيدو WHC در راستاي "پويش در خانه بمانيم" در نظر دارد دوره تمرين و آموزشي اين رشته را بصورت آنلاين برگزار کند.
به گزارش روابط عمومي WHC،اين دوره هاي آموزشي از سوي "کميته آموزش آکادمي هاپکيدو ايران و خاورميانه" و از روز 27 فروردين بصورت تمرين در منزل و آنلاين برگزار خواهد شد.
کلاس هاي فوق به منظور (ايجاد تحرک و انگيزه ،رفع اشکالات فني،استاندارد سازي ، ارائه تکنيکهاي جديد در سطوح مختلف براي اعضاء آکادمي هاپکيدو در کل کشور )برگزار خواهد شد.
 لازم به ذکر در صورتي که پس از اتمام جلسات آنلاين ،ممنوعيت حضور در باشگاههاي ورزشي بدليل بيماري کرونا برداشته شود ،آزمونها طبق اعلام بعدي در آکادمي يا مدارس هاپکيدو کل کشور برگزار خواهد شد و در غير اينصورت آزمونها بصورت آنلاين توسط مسئولين کميته فني کشور برگزار خواهد شد.
 ضمنا کلاس هاي آموزشي غير رايگان پس از دوره هاي مذکور به قوت خود باقي خواهد ماند و آموزشها توسط برنامه هاي اختصاصي برگزار ميگردد و کليه علاقه مندان هاپکيدو در سراسر کشور ميتوانند از راه دور آموزش و فعاليت در ورزش هاپکيدو را دنبال نمايند
صفحه اينستاگرام آکادمي👇
Hapkido_academy