برگزاري اولين دوره کارگاه آموزشي استاندارد سازي هاپکيدو WHC در مازندران

تاریخ ارسال :1397/07/29     زمان ارسال: 12:32:37 تعداد بازدید: 635

از سوي کميته هاپکيدو WHC استان مازندران اولين دوره کارگاه آموزشي استاندارد سازي فني-آزمون ارتقاء اين استان با تدريس استاد ارشد "محمدرضا هاشم پور پاشاکي" روز 26 مهر وبه مناسبت هفته تربيت بدني در شهرستان آمل برگزار شد.

برگزاري اولين دوره کارگاه آموزشي استاندارد سازي هاپکيدو WHC در مازندران

از سوي کميته هاپکيدو WHC استان مازندران اولين دوره کارگاه آموزشي استاندارد سازي فني-آزمون ارتقاء اين استان با تدريس استاد ارشد "محمدرضا هاشم پور پاشاکي" روز 26 مهر وبه مناسبت هفته تربيت بدني در شهرستان آمل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي هاپکيدو WHC، اين دوره آموزشي با حضور تعداد بيشماري از هاپکيدوکاران استان مازندران و با ارائه آخرين تکنيکها و متدهاي مبارزه از سوي استاد ارشد "هاشم پور پاشاکي" برگزار شد که با استقبال بي نظير شرکت کنندگان همراه گرديد.

کميته هاپکيدو استان مازندران به مديريت استاد خانتبار در طول بيش از يک دهه فعاليت توانسته است در بعد قهرماني و همگاني ورزش هاپکيدو عملکرد چشمگيري در سطح کشور داشته باشد.

درحال حاضر هاپکيدو WHC در شهرستانهاي آمل ، فريدون کنار و بابلسر فعال است.

کميته هاپکيدو WHCکشور مراتب قدرداني از مربيان خوب استان مازندران ازجمله استاد خانتبار ، فرشاد نبي زاده، سيد کرامت حجازي و رضا برزگر را اعلام مي دارد.