آغاز فعاليت هاپکيدو WHC در استان کرمانشاه

تاریخ ارسال :1397/02/22     زمان ارسال: 12:40:21 تعداد بازدید: 451

از سوي رييس کميته هاپکيدو WHC ايران نماينده استان کرمانشاه منصوب شد.

  آغاز فعاليت هاپکيدو WHC  در استان  کرمانشاه

از سوي رييس کميته هاپکيدو WHC ايران نماينده استان کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي کميته هاپکيدو WHC  کشور، در پي موافقت هيات رئيسه و شوراي فني کميته هاپکيدو WHC ايران با درخواست نمايندگي "جواد حسين آبادي"،  وي پس از دعوت رسمي با حضور در  کارگاه آموزش فني "ويژه نمايندگان استانها" طي روزهاي 19 و 20 ارديبهشت 1397 ، از طرف رياست کميته هاپکيدو کشور "استاد محمدرضا هاشم پور پاشاکي " بعنوان "نماينده استان کرمانشاه" منصوب و مشغول به کار شد.

لازم به ذکر است حسين آبادي از اساتيد با سابقه رشته ورزشي تکواندو ميباشد.