‍ ‍ ‍ آغاز فعاليت هاپکيدو WHC در استان هاي يزد و همدان

تاریخ ارسال :1397/01/24     زمان ارسال: 15:46:25 تعداد بازدید: 389

فعاليت رسمي هاپکيدو whc در استانهاي يزد و همدان آغاز شد.

‍ ‍ ‍  آغاز فعاليت هاپکيدو WHC  در استان هاي يزد و همدان


فعاليت رسمي هاپکيدو whc در استانهاي يزد و همدان آغاز شد.
 به گزارش روابط عمومي هاپکيدو whc, در پي موافقت هيات رئيسه و شوراي فني کميته هاپکيدو WHC ايران با درخواست نمايندگي استان هاي يزد و همدان و حضور متقاضيان در کارگاه آموزش فني "ويژه نمايندگان استانها" طي روزهاي 23و24 فروردين 1397 ، از طرف رياست کميته هاپکيدو کشور "استاد محمدرضا هاشم پور پاشاکي " ، سيد مهدي ميراب زاده بعنوان "نماينده استان يزد" و آقاي احمد شهبازي بعنوان "نماينده استان همدان" منصوب گرديدند.
 لازم به ذکر است نامبردگان از مربيان ورزشهاي رزمي کشور بوده و از اين پس بعنوان نماينده رسمي کميته هاپکيدو WHC استان مربوطه امورات توسعه سبک را عهده دار خواهند بود.